Wie is Rein Hintzen?

Rein Hintzen, de oprichter van Horizonteer


 

Ik ben van oorsprong Industrieel Ontwerper. Mijn passie is nieuwe ideeën tot leven brengen, door mensen en businesskansen met elkaar te verbinden en zo tot nieuwe groei te komen.

 

Gedurende bijna 23 jaar heb ik bij Philips hierover veel kunnen leren. Eerst door het zelf te doen, en later door het samen met anderen te doen. In sales, in marketing en in business management.

 

Vaak was mijn rol om de kansen te zien en anderen mee te krijgen in het realiseren ervan. In mijn laatste rol bij Philips heb ik voor het hele bedrijf een leerprogramma voor innovatie opgezet en uitgerold.

 

Ik heb geleerd dat er aan goede ideeën meestal geen gebrek is, maar dat het uitwerken ervan de echte uitdaging is. Het ontwikkelen van iets nieuws is een heel andere taak dan het verbeteren van wat er al is.

 

Je hebt een andere mindset nodig. Die van de ontdekker, niet die van de uitvoerder. Je moet durven loslaten, en je laten verwonderen door wat je tegenkomt.

 

Veel mensen vinden dit best spannend, want het is onvoorspelbaar. Wat gelukkig houvast biedt is dat de aanpak eigenlijk heel simpel, voorspelbaar en gestructureerd is.  Bij Philips heb ik dit ontwerpproces honderden malen doorlopen en fijngeslepen. Deze ervaring is de basis waarop ik Horizonteer gebouwd heb.

 

Tijdens mijn carrière heb ik op alle continenten van de wereld gewerkt - en in een grote diversiteit van bedrijfstakken en locaties. Van zakelijke- tot consumentenproducten, van innovatiecentra tot fabrieken, van regionale salesorganisatie tot hoofdkwartier. Ik heb er een breed netwerk van mensen van over de hele wereld aan overgehouden.

 

Daarnaast heb ik ook heel veel voorbeelden gezien van teams en organisaties die goed werken, of juist helemaal niet. En hoe je dan de verandering moet inzetten om het wel weer te laten werken. Waarbij het allerbelangrijkst is om alle mensen mee te nemen, met respect en aandacht.

Rein op LinkedIn:


En waarom Horizonteer?

Omdat ik geloof in de kracht van ondernemend Nederland - en graag wil bijdragen om die te versterken.

Omdat ik mijn ervaring als een groot voorrecht zie, en ik die graag wil teruggeven aan de maatschappij.

Omdat ik geloof in de volgende generatie en jonge professionals wil helpen hun eigen toekomst vorm te geven.